Recycling

Werkstukken en spreekbeurten

Recycling is een Engels woord voor hergebruik. Met oude spullen maakt de fabriek nieuwe producten. Recycling voorkomt verspilling van grondstoffen, energie en natuur. Doen jullie thuis ook aan recycling?

Hergebruik

Veel producten zijn geschikt om opnieuw te gebruiken. Glas moet in aparte bakken. In een fabriek smelten ze het om tot nieuw glas. Ook oud ijzer en oud papier kunnen opnieuw worden gebruikt. Dat is beter voor het milieu. Bovendien is het veel goedkoper om bijvoorbeeld nieuw papier te maken van oud papier dan van bomen. Door dit hergebruik groeit de afvalberg niet zo snel. Ook hebben we minder grondstoffen en energie nodig. Dit hergebruik van afvalstoffen noem je recycling.

Soort bij soort

Om afval goed te kunnen recyclen, is het belangrijk dat elk huishouden afval sorteert. Papier bij papier, groente bij groente, glas bij glas en ga zo maar door. Misschien doen jullie thuis ook aan afvalscheiding? Je levert het dan gesorteerd in. Maar niet alle afval is recyclebaar. Als het niet geschikt is om nieuwe producten mee te maken, moet het naar een vuilstortplaats. Zo'n vuilstortplaats kost veel geld, want het afval mag bijvoorbeeld nooit bij het grondwater terecht komen en ook niet wegwaaien. Beter kan je zo'n rest-afvalberg zo klein mogelijk houden.

Verwerken van afval

Vuilniswagens halen afval op en brengen het naar de reiniging. Daar storten ze alle papiertjes, plastic zakjes en andere rommel op een band. Mensen die bij dat bedrijf werken, sorteren het afval vervolgens. Alles gaat per soort in een grote oven. De oven verbrandt alles van een soort. Van de as die overblijft, kan een speciaal bedrijf nieuwe dingen maken.