Windenergie

Werkstukken en spreekbeurten

Wind is er genoeg op aarde. Het is een energiebron die we altijd kunnen gebruiken. Hoe werkt een windmolen?

Energie

We gebruiken de hele dag energie. Energie is bijvoorbeeld elektriciteit uit het stopcontact. Elektriciteit heb je bijvoorbeeld nodig voor de tv, computer en koelkast. Maar energie is bijvoorbeeld ook de brandstof voor de auto: benzine. Benzine moet eerst gemaakt worden. Net als elektriciteit. Dat gebeurt vooral door het verbranden van aardolie, steenkool en aardgas. Dit zijn fossiele brandstoffen, die we uit de aarde halen. Deze brandstoffen raken een keertje op, maar ook daarna hebben we nog steeds energie nodig. Daarom wordt er gezocht naar duurzame energie. Dat wil zeggen naar energiebronnen die niet opraken, zoals wind, water en zon.

Windmolen

Door wind kun je iets in beweging zetten. Vroeger al werd in een molen door de draaiende beweging van de wieken een maalsteen of een zaag in beweging gebracht. Nu wordt door het draaien elektriciteit opgewekt. Dat doen we in een windturbine, ook vaak windmolen genoemd. De wind raakt de rotorbladen (de wieken) en laat ze draaien. Het draaien van de rotorbladen zorgt ervoor dat een as in beweging komt. Door middel van tandwielen gaat de as sneller draaien. Daarna zet een generator de beweging om in elektriciteit. Dit gebeurt in de bovenkant van de windturbine, in de gondel. Door dikke kabels komt de elektriciteit uiteindelijk in de centrale terecht.

Milieu

Windenergie vervuilt het milieu niet. Dat is een groot voordeel. Dat is anders bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Bij het verbranden van die brandstoffen komen stoffen in de lucht, die schadelijk zijn. Dat noemen we ook wel luchtvervuiling. Windenergie heeft dus mooie voordelen, maar er zitten helaas ook een paar nadelen aan.

Voordelen windenergie

  • Wind zal er altijd zijn en is daardoor een duurzame energiebron.
  • Bij de productie van windenergie komen geen schadelijke stoffen vrij.
  • Door gebruik te maken van windenergie hebben we minder fossiele brandstoffen nodig.
  • De omgeving onder een windturbine blijft beschikbaar voor landbouw en industrie.

Nadelen windenergie

  • Het kost veel geld om windturbines te bouwen.
  • Bij de productie van windturbines komen schadelijke stoffen vrij.
  • Het waait niet altijd even hard en daardoor wordt er niet altijd evenveel windenergie geleverd.
  • Voor vogels en vleermuizen zijn windturbines gevaarlijk.
  • Windturbines veroorzaken geluidsoverlast.
  • Windturbines veranderen het landschap/uitzicht op veel plaatsen.